Tilmeld dig

Kronborg Slot

’Secondløjtnantskolen’

Nr. 10a, 2 sal

3000 Helsingør

info@getajour.dk

corporate storytelling

CORPORATE STORYTELLING

Fremtidens virksomheder gør en forskel

Fremtidens ledere er historiefortællere

Fremtidens medarbejdere er ambassadører

Er du klædt på til fremtiden?

Tilmeld dig

Kronborg Slot

’Secondløjtnantskolen’

Nr. 10a, 2 sal

3000 Helsingør

info@getajour.dk

De gode historier fra hverdagen motiverer, skaber engagement, styrker kulturen, forklarer strategien og dyrker fællesskabet. Derfor bør de være en fast del af en leders værktøjskasse.

Dyrk din lederfortælling – hvem du er, hvad du står for og hvorfor det, I skaber sammen, er vigtigt. Dine medarbejdere følger dig og ikke din titel. Din historie er vigtig.

Den vigtige kernefortælling tydeliggør organisationens værdier, dna og purpose. Og så bidrager den til at tiltrække – og beholde – de rette medarbejdere.

Når du anvender strategisk storytelling i din hverdag som leder, øger du motivationen, giver rutinerne mening og medarbejderstoltheden et 'nøk' opad.

En bullet mere: Godt udvalgt og dygtigt leveret, bidrager den strategiske storytelling til at skille jer ud og blive husket. Konkurrenterne kan kopiere dit produkt, din ydelse, din pris og din idé – de kan ikke kopiere din historie.

Om CORPORATE STORYTELLING

Vi lever i en omskiftelig verden. I en tid der er gennemdigitaliseret og i stigende grad værdibåren. I en professionel hverdag, der i langt højere grad end tidligere er med til at definere hvem vi er, hvad vi står for og hvilke værdier, vi finder vigtige.


De kommende generationer stiller spørgsmål, ønsker en hverdag der giver mening og et liv, der er godt givet ud. De lægger vægt på klima, menneskerettigheder, bæredygtighed, et sundt arbejdsmiljø og værdifulde fortællinger om det, de støtter og foretager sig. De ønsker at bidrage til en god sag og går hellere end gerne – højlydt - væk fra en dårlig.

Som chef, leder og strategisk nøgleperson bliver der lagt mærke til, hvad du siger ja – men i høj grad også nej – til. Hvad du bruger din tid på og hvordan du evner at skabe balance i dit arbejds- og privatliv. Hvad du kaster lys over – og hvad du lader ligge hen i skygge. 

 

I sådan en verden betaler det sig at have styr på fortællingen. At kunne fortælle, genfortælle og understrege forretningens ’purpose’. Præsentere strategien i handling samt skabe følgeskab og sikre ’mavefornemmelse’ i dagligdagens mange skift. At kunne fortælle – både lokalt og internationalt – hvad du, din afdeling, din virksomhed og dit land står for.

The point of using dummy text for your paragraph is that it has a more-or-less normal distribution of letters. making it look like readable English.

Fortællinger flytter mennesker – og bundlinjer

Fortællingerne er limen i forretningen. Den strategiske storytelling hjælper dig med at udvise empati, forståelse, autenticitet og nærvær i din lederrolle. Den gør dig i stand til at lytte, afkode og præsentere virksomhedens fortællinger, så de motiverer, engagerer, bliver husket og fortalt videre.

De samlende historier giver strategien ’ben at gå på’ og får den til at give mening ude i strukturen, fordi den er sandfærdig, oplevet og udlevet. Fordi den er hæftet op på hverdagens gøremål, har rødder i hverdagen og en reel værdi for målgruppen.

Og årsagen til fortællingernes styrke ligger i vores historie. I familiens, virksomhedens og samfundets fortællinger omkring lejrbålet, arnestedet, spise-, skrive- og mødebordet. I tidernes skiften og generationernes samtaler.

Fortællinger flytter mennesker – og bundlinjer

Forskere i USA såvel som i Europa har påvist fortællingernes styrke i adskillige undersøgelser. De har fremlagt data, der viser, hvordan hjernen reagerer på fortællinger, hvordan velfortalte og sanseaktiverende historier fremme salget af produkter. Hvordan værdifulde fortællinger fra en virksomheds dagligdag kan fremme forståelse, samarbejde og engagement på tværs af kulturer og subkulturer.

Alt dette vil vi selvfølgelig komme ind på i forbindelse med uddannelsen som Certificeret Corporate Storyteller. Vi vil dykke ned i strategien, biologien og de praktiske øvelser, der gør dig bedre til at fænge, fastholde og motivere

dit publikum.

Som Dr. Howard Garner, der er professor på amerikanske Harvard University, siger det: Stories constitute the single most powerful weapon in a leader’s arsenal

Tilmeld dig

Kronborg Slot

’Secondløjtnantskolen’

Nr. 10a, 2 sal

3000 Helsingør

info@getajour.dk

Historier er centrale for vores forståelse af verden og os selv. De får os til at gyse, grine, gispe af fryd, gentage succeser og gå væk fra fejltagelser. De tillægger ting værdi, trigger vores hukommelse og giver stof til eftertanke. Og lige netop derfor får de os til at købe eller lade være.

Anja Klemp | Get Ajour

The ability to tell the right story at the right time is emerging as an essential leadership skill to cope with, and get business results in the turbulent world of the 21st. century.

Steve Denning |

Former director of

The World Bank

KONTAKT MIG