Tilmeld dig

Kronborg Slot

’Secondløjtnantskolen’

Nr. 10a, 2 sal

3000 Helsingør

info@getajour.dk

FAQ

FAQ

Kom med os ind i en verden af fortællinger

- bliv certificeret i et af fremtidens vigtigste lederværktøjer.

Bliv CCS'er - en master storyteller!

Tilmeld dig

Kronborg Slot

’Secondløjtnantskolen’

Nr. 10a, 2 sal

3000 Helsingør

info@getajour.dk


1. Hvad er en certificering – og hvorfor certificerer I?

Vi lever i en tid, hvor historier er hér, dér og allevegne. Historier ,der ikke altid er sande, historier, der har det med at love for meget og historier, der ikke altid tager sin omverden i ed. Der er brug for en certificering af metoden ’strategisk storytelling’, da enhver historie ikke er bedre end den, der fortæller den. Og fordi vi står over for en verden der snart vil blive påvirket

af ‘algoritmernes’ version af ‘historiefortælling’. På vores uddannelse går vi derfor op i sandhed, gennemsigtighed, personlig integritet og en bevidsthed om, hvad der sker, når historien møder sin omverden. Og det gør vi, fordi fortællingen om hvem vi er i samspil med alle de andre - skaber den verden, vi oplever. På godt og ondt. 

Som Certificeret Corporate Storyteller fra Get Ajour ApS har du således bevis på, at du har lært, hvad det vil sige at fortælle ansvarligt og opbyggeligt om de emner, der er vigtige for dig. At du er en ansvarlig historiefortæller, der anvender en strategisk tilgang til dine modtagere og forsøger at vise en vigtig flig af din verden - men at du gør det uden at manipulere, lyve og

misinformere.

En certificering er en "standardiseret prøvning forud for at man kan modtage et certifikat". En certificering er altså et kvalitetstempel af en uddannelse – og når du bærer titlen 'Certificeret Corporate Storyteller' vidner det om, at du har været igennem et standardiseret og professionelt leveret indhold. Det vægter altså på dit CV.

Get Ajour ApS har været på markedet for strategisk storytelling i mere end ti år, har udgivet flere anmelderroste bøger om emnet under bureauets forlag 'Get Ajour Forlag' og har masser af erfaring fra store virksomheder og organisationer, der arbejder med metoden.

Vi har valgt at certificere vores uddannelse for at kvalitetssikre, at deltagerne efter endt uddannelse har fået tilegnet og afprøvet egne storyteller-metoder i en sådan grad, at de fra første dag kan anvende og tilpasse det til egen organisation.

2. Hvor praktisk anvendelig er uddannelsen?

Storytelling er en øvelsesdisciplin og derfor rodfæster metodens færdigheder sig bedst i et praktisk miljø. Der skal være plads til 'trial and error' og planlagt praktisk træning – både i og uden for uddannelsen.

Af samme årsag er CCS-uddannelsen udpræget praktisk og hverdags-fokuseret. Det er udelukkende modul 1 ud af uddannelsens 6 moduler – det såkaldte 'fundament' – der fokuserer på selve teorien bag metoden. Derefter bliver deltagerne præsenteret for forskellige træningsbaner, værktøjer og metoder til at finde egne fortællinger, løse problemstillinger og afdække historier, der matcher deres personlige behov.

3. Hvor meget tid (timer) skal jeg lægge i uddannelsen udover de programlagte dage?

Vi er bevidste om, at alle de studerende på CCS-uddannelsen har et lederjob og en travl hverdag ved siden af. Uddannelsen er derfor opbygget på en måde, så det er muligt at kombinere hverdagen med den nødvendige forberedelse og praktiske træning, der ligger mellem modulerne.

Som med al anden træning gælder det, at des mere man træner, jo bedre bliver man til det. Vi har tilrettelagt dagene, så du bliver klædt på ved din blotte tilstedeværelse på de 8 skemalagte dage. Hvor mange timer du bruger ud over det, bestemmer du selv – men vi vil anbefale i omegnen af 3-4 dage yderligere for at få det største udbytte.

4. Hvad er casen & de tilknyttede case-virksomheder til uddannelsen?

For at gøre certificeringen så virkelighedstro og lærerig som mulig, har vi bedt en udvalgt skare af case-virksomheder om at deltage. De vil stille en opgave, dele ud af deres erfaringer og vurdere opgaveløsningen.

Casen, de deltagende virksomheder stiller vores studerende, tager afsæt i en situation eller problemstilling, de selv står i. Kravet til virksomheden er, at den deltagende leder selv praktiserer storytelling i hverdagen, kender til metodens fortræffeligheder og udfordringer.

Case-virksomheden præsenterer deres aktuelle problemstiling på uddannelsens Modul 3, hvorefter de studerende bliver delt i grupper af 2-3 personer – og bedt om at løse den.

De studerende får hjælp til arbejdet på modul 4 og 5 - arbejder praktisk og løsningsorienteret i selskab med uddannelsens undervisere frem mod selve certificeringen, der finder sted på modul 6. Der er indlagt tid til et møde med case-virksomheden (digitalt) for at stille opfølgende spørgsmål - samt mulighed for at vende teorier, metoder og værktøjer lært under uddannelsesforløbet - både med case-virksomheden og storycoachende historiefortællere fra Get Ajour ApS. Der er ligeledes indlagt tid til at arbejde praktisk med kropssprog og præsentationsteknik, så de studerendes 'findings' bliver præsenteret bedst muligt under certificeringen.

Certificeringen finder sted på uddannelsens sidste dag. Her præsenterer de studerende deres løsninger for den pågældende case-virksomhed, hvorefter der gives feedback og perspektivering på den valgte storytelling.

5. Hvem er de øvrige deltagere? Skal man fx være leder?

Uddannelsen er målrettet ledere og folk med strategisk ansvar i organisationen. Vi foretager denne sondring for at sikre et fælles fagligt udgangspunkt samt en målrettet sparring, vidensdeling og erfaringsudveksling på holdet.

Det er altså et krav til deltagelse på Certificeret Corporate Storyteller, at man er leder eller har ledelsesansvar i hverdagen. Du vil være i stand til at spejle dig i de andres profiler, men møde ledere fra vidt forskellige typer virksomheder og organisationer.

Kontakt os på info@getajour.dk, hvis du er i tvivl om, din profil passer ind eller ej.

6. Er det en fordel, at der deltager flere ledere fra min virksomhed?

Det vil bestemt være en fordel, hvis flere fra samme virksomhed deltager på uddannelsen. Derved opnår I synergier i arbejdet med den strategiske storytelling efterfølgende - hjemme i egen organisation.

Fortvivl dog ikke, hvis du er den eneste fra din virksomhed, der får lov til at tage en 'Certificeret Corporate Storyteller'-uddannelse – en stor del af uddannelsens udbytte er nemlig et stærkt netværk med ligesindede, hvorfor vi tilbyder alle case-virksomheder, nuværende såvel som tidligere studerende medlemskab af vores alumnenetværk. Et forum, der mødes årligt for at vidensdele, udvekle erfaringer og blive klædt på med det nyeste inden for den strategiske storytelling.

Alumnenetværket holder til på Kronborg Slot – og har sin helt egen platform til dialog og idéudveksling på www.getajour.dk (password beskyttet)

7. Hvor foregår uddannelsen?

Storytelling er i høj grad centreret omkring sanseaktivering, så vi har valgt at holde uddannelsen i smukke omgivelser, der emmer af århundreders historiske vingesus samt utallige menneskers skæbnefortællinger.

Derfor vil du opleve produktive dage og stille nætter på Danmarks yngste slot – Egelund Slot i Nordsjælland (Hillerødvejen 92, 3480 Fredensborg) – smækfyldt med væsentlige Danmarkshistorier og personlige passioner fra vores tidligere dronning Louise. Derudover er der indlagt to fulde arbejdsdage på Kronborg Slot hos den verdenskendte teatertrup HamletScenen (Kronborg nr. 16, 3000 Helsingør).

8. Hvordan fungerer alumnenetværket?

Efter endt uddannelse som Certificeret Corporate Storyteller tilbyder vi alle studerende en plads i det eksklusive alumnenetværk: CCS Alumne.

Her får du mulighed for at vidensdele med alle nuværende såvel som tidligere deltagere, undervisere og case-virksomheder, der har deltaget i uddannelsen.

En gang årligt inviterer vi alumnenetværket op på Kronborg Slot til et arrangement. Her bliver der budt på foredrag med nationale såvel som internationale storytellingpersonligheder - og lagt rum til både vidensdeling og værdifuld networking.

Til disse årlige - fysiske - begivenheder er din invitation '+1' - du kan altså invitere en gæst med til inspirationsdagen i de smukke sale på UNESCO-verdensarven og den gale prins Hamlets slot: Kronborg.

9. Hvilket sprog er uddannelsesmaterialet på?

Uddannelsen tilbydes både på dansk og engelsk. Den første uddannelse - med studiestart i maj 2024 - bliver kun gennemført på dansk. Efterfølgende vil der bliver åbnet op for både hjemmeside, kursusmateriale og undervisning på engelsk.

10. Hvor ofte udbydes uddannelsen?

Det næste undervisningsforløb er planlagt med start i november 2024.

Målet er at lancere yderligere CCS-uddannelser for ledere 1-2 gange om året - og i øvrigt følge op med såkaldte 'master classes' for ikke-ledere. Disse 'master classes' vil blive af 4 dages varighed og indeholde flere af de samme læringsmoduler som CCS-uddannelsen. Dog vil der ikke være en 'certificering' til sidst, ligesom der kun vil være én internering.

På Get Ajour ApS' Master Class vil fagligpersoner som eksempelvis kommunikations-, marketing- og HR-konsulenter, sælgere, projektledere og vidensmedarbejdere kunne deltage i et forløb med målrettet indhold og praktiske øvelser til lige netop deres fag.

11. Kan man tage uddannelsen på engelsk??

Vi planlægger at lancere uddannelsen på engelsk i maj 2025 - skriv til os, hvis du

er interesseret, så kommer du på mailinglisten og hører fra os, når vi åbner

for tilmeldingerne. 

KONTAKT MIG