GET AJOUR


2068 6934

info@getajour.dk

KAB

WORKSHOP

Engang imellem har individer, familier og hele boligblokke brug for en fremstrakt hånd og hjælp i hverdagen til at tage det næste skridt. KAB arbejder løbende og i tæt kontakt med deres beboere for at sikre boliger, sociale fællesskaber og personlig udfoldelse i lokalområderne og agerer derfor et ganske særligt bindeled mellem borgere og samfund.

Netop fortællinger om denne samfundsrolle var Get Ajour med til at facilitere på en workshop for de mange typer medarbejdere, der arbejder med boligsociale indsatser i KAB – lige fra konsulenter og projektansatte til ungevejledere og sociale viceværter.

Get Ajour forstod med det samme vores behov og satte sig lynhurtigt ind i konteksten. Workshoppen om storytelling var professionel, inspirerende og sjov. Vores medarbejdere gik derfra med nogle konkrete værktøjer og flere gav sig i kast med at bruge storytelling i praksis umiddelbart efter. For os er storytelling som redskab guld værd, da vi dagligt arbejder med at finde ind til kerneværdierne i vores boligsociale arbejde.

Eva Storm, konsulent, KAB